Particulier opdrachtgeverschap

 

Onderscheidend voor Vroondaal Hofstedepark is het feit dat de wijk bestaat uit vrijstaande villa’s,  halfvrijstaande villa’s en het kleinschalige appartementengebouw Villa Vroondaal. Ruim 1/3 van het woongebied is vrijgehouden voor openbare plantsoenen, waterpartijen, gazons en bosschages.

Topfunctionarissen en ondernemers uit binnen- en buitenland zoeken voor henzelf en hun gezin huisvesting die voldoet aan hun internationaal georiënteerde levensstijl. Zij beschikken over de middelen om  ruimte en exclusiviteit te ‘kopen’ en streven daarbij naar maximale vrijheid. Vroondaal Hofstedepark biedt die vrijheid. Vrijheid om te bouwen zoals men wil en de ruimte om dat ook te verwezenlijken. Op ruime bouwkavels (vanaf 600 m2) kan men in Vroondaal zelf een huis laten ontwerpen en bouwen onder vrije architectuur.

Er zijn vier verschillende woonsferen, elk met een eigen karakter wat betreft architectuur en groenvoorziening. Dit biedt de bewoners veel creatieve vrijheid. Door de individuele woningontwerpen geeft elke bewoner zijn eigen signatuur aan de wijk. Daarnaast is er in Vroondaal Hofstedepark ruimte voor kleine projectmatige ontwikkelingen zoals geschakelde villa’s, twee-onder-een-kapwoningen en (huur)appartementen.

Wilt u meer weten over de beschikbare woningen in Vroondaal Hofstedepark en/of de verkoop van de vrije kavels en het bouwen van een eigen woning, ga dan naar www.vroondaal.nl. Op dit moment is het eerste deel van Vroondaal voor een aanzienlijk deel gerealiseerd en zijn zes villa’s in aanbouw. Dit deelgebied heeft inmiddels zijn definitieve stedenbouwkundige karakter gekregen en zal ongewijzigd worden verder ontwikkeld.

Vroondaal is één van de weinige mogelijkheden in Den Haag om op een ruime kavel een eigen woning te bouwen. Hier kiest men voor ruimte en het wonen tussen gelijkgestemde medebewoners met brede oriëntatie. In een volgende fase zal het zuidelijke gedeelte (richting Monster) tot ontwikkeling  worden gebracht. Daar komt de nadruk  meer te liggen op projectbouw, met name twee-onder-een-kap woningen.

Sponsoren