Raad van Advies

 

De commissie bestaat uit twee leden:

  • Paul den Reijer, Senior Commercial Advisor, New Business Development, Shell International Exploration and Production
  • Ben van Leliveld, directeur/mede-eigenaar VDVL, Consultants Telecom | Internet

Ter optimalisering van kennis, inzicht en slagkracht t.b.v. de belangenbehartiging van de vereniging en haar leden, is een Raad van Advies geformeerd. De raadsleden brengen kennis en kunde in vanuit hun werkpraktijk en/of bestuurservaring. Naargelang onderwerp of kwestie worden de raadsleden afzonderlijk geconsulteerd of worden zij gezamenlijk bijeen gevraagd.

Sponsoren