[goedendag]?

Welkom op de website van Bewonersvereniging Vroondaal Hofstedepark

De bewoners hebben zich sinds 2011 verenigd in Bewonersvereniging Vroondaal Hofstedepark (BVV-H). Een actieve organisatie, die zich enerzijds kritisch en anderzijds coöperatief opstelt tegenover de gemeente met als doel, het leefklimaat te optimaliseren en het residentiële niveau van de wijk ook bij toekomstige ontwikkelingen zeker te stellen.

Medio 2005 gingen in Vroondaal Hofstedepark de eerste palen de grond in en werden de eerste twee villa’s in voorjaar 2006 betrokken. Nieuwe buren volgden in snel tempo, aangetrokken door het particulier opdrachtgeverschap en het unieke architectuurplan. Alhoewel de financiële crisis minder kavelkopers bracht, heeft inmiddels een aanzienlijk aantal nieuwe bewoners zich gevestigd rond de centraal gelegen brink – het Hofstedepark – en in de omringende luwtegebieden bij het water.

Gebleken is dat het residentiële karakter van Vroondaal Hofstedepark aantrekkingskracht heeft op ondernemers en topfunctionarissen uit binnen- en buitenland. Voor zichzelf en hun gezin zoeken zij huisvesting welke aansluit bij hun internationaal geörienteerde levensstijl. De bewoners, waaronder expats en repats, delen een levendige LinkedIn Group. In deze gemeenschap leeft de sterke behoefte om elkaar te leren kennen en te inspireren.

Leden

De bewoners van Vroondaal Hofstedepark zijn zeer betrokken bij hun wijk. Zorg over leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid wordt beschermd en bewaakt door diverse actief opererende commissies. Anno 2016 is 90% van de bewoners lid van de bewonersvereniging. De wensen, behoeften en ambities van de leden en ook de initiatieven die zij ontplooien, dragen in hoge mate bij aan een inspirerend woon- en leefmilieu.

Lidmaatschap

Elke nieuwe bewoner wordt verwelkomd met de uitnodiging om lid te worden van de vereniging. Hoe meer leden, hoe sterker de positie van de BVV-H is bij politieke en strategische onderhandelingen.

Sponsoren