Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

  • Hans Keus, voorzitter
  • Desiree van der Hoeven, secretaris
  • Elly Romanesko, penningmeester
  • Simon Quist
  • Peter Engering

Namens de leden treedt het bestuur op als gesprekspartner met de gemeente, waaronder diverse wethouders, raadsleden van de Commissie Ruimte, ambtenaren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en diverse functionarissen van de Politie.

De Bewonersvereniging Vroondaal Hofstedepark is door de gemeente Den Haag erkend als klankbord voor het gebied Bomen 1, 2 en 3. Vanuit die functie voert het bestuur maandelijks overleg met de directie van Vroondaal Ontwikkeling. Dit overleg betreft alle lopende zaken en nadrukkelijk ook de verdere ontwikkeling van Vroondaal Hofstedepark, zoals de voorgenomen planwijzigingen, de kavelverkoop, de grondprijzen en de marketing. Ook (het afschaffen van) de mandeligheid en de erfpacht zijn onderwerpen van gesprek. Om besluitvorming te beïnvloeden wordt – waar nodig – de Gemeenteraad geconsulteerd.

Het bestuur komt maandelijks bijeen voor intern overleg. Daarnaast zijn enkele leden tevens werkzaam in een van de werkcommissies. Met de leden heeft het bestuur doorlopend (e-mail)-contact over de  gedeelde zorgen omtrent leefbaarheid, veiligheid en onderhoud van de openbare ruimte.

Sponsoren