LOF DER ZOTHEID

Het wereldberoemde boek Lof der Zotheid uit 1511 werd nog niet eerder verwerkt tot buitentheater met muziek, zang en dans. Dat gebeurde op 12 september 2015 bij het Haagse erfgoedpodium De Stenen Kamer in Park Madestein, door bevlogen jonge spelers van Storytellers.

Erasmus pleitte voor tolerantie en vreedzaamheid. Maar hoe kon hij als geleerde zelf buiten schot blijven met zijn felle kritiek op decadente pausen en koningen, verwaande wetenschappers, egoïstische kooplieden en kleingeestige burgermensen? Heel slim, hij verzon een list: hij liet de nar Moria voor hem spreken. Vrouwe Zotheid geeft iedereen er flink van langs. Sarcastisch prijst ze wat er allemaal mis is in de maatschappij. Tegelijkertijd bejubelt zij zichzelf, want alleen dwaasheid kan de realiteit draaglijk maken. In de gedaante van deze nar houdt Erasmus de mensheid een spiegel voor. Een lachspiegel?

  Wie is Erasmus ?

Zotheid en Ratio bestoken elkaar met gevoel en verstand

Zotheid: Esmee van Engelen  –  Ratio: Erik Goetjaer 

 Ratio & Zotheid
In het theaterstuk maakt de spottende monoloog van Vrouwe Zotheid plaats voor de razende dialoog tussen Zotheid en Ratio. Zotheid is een aantrekkelijke, maar ook een onrust stokende vrouw. Zij handelt uitsluitend intuïtief. Maar is zij oppervlakkig? Haar tegenspeler Ratio is een behoudende man die weinig ontvankelijk is voor avontuur. Zekerheid is wat hij zoekt. Maar in zijn cynische ironie schuilt zeker ook zijn humor.

 Scènes & Songs
Zotheid
en Ratio redetwisten over de zin en onzin van het dagelijkse leven. Zotheid wil Ratio opvrolijken en roept daarbij de hulp in van allerlei personages. Vanuit alle hoeken vullen zij de Stenen Kamer met zang, scènes, dans en dwaze capriolen. Maar als de schemering valt, volgt de verrassing … Dat alles aangelicht in een decor van bos en middeleeuws erfgoed.    

 Dwaas & Wijs
Kiezen voor wijsheid is een vorm van dwaasheid en kiezen voor dwaasheid kan heel verstandig zijn, zo beweert Vrouwe Zotheid in de satire van Erasmus. Wat doen Zotheid en Ratio met dit besef? Dat is de ontknoping aan het slot van theaterstuk Lof der Zotheid.

 

productie: Storytellers    regie: Jessica Fuchs  –  componist: Adriaan Noordergraaf

auteur: Piet Bogaards
Het theaterstuk Lof der Zotheid is een eigen productie van Stichting Cultuur Vroondaal, uitgewerkt door schrijver/dichter Piet Bogaards:
Naar de satire van de oorspronkelijke ‘Lof der Zotheid’ zijn ook in onze tijd heel wat mensen en misstanden op de korrel te nemen, zij het, dat de aandacht voor bepaalde onderwerpen in de loop der tijd flink is verschoven. Advocaten zijn niet meer de ‘vreselijke ruziezoekers’ zoals Erasmus ze omschreef, maar roepen nu het beeld op van mediagenieke gladpraters met tv-sterrenstatus. De levenswijze van monniken, die door Erasmus de maat wordt genomen, is tegenwoordig nauwelijks nog een maatschappelijk onderwerp. En ook de interesse voor theologen is in onze seculiere maatschappij sterk afgenomen. Zij krijgen daarom minder aandacht, terwijl groepen als carrièrevrouwen, architecten, onderwijzers en kunstenaars nu meer in het vizier komen”.

De Stenen Kamer - Platform van Verhalen

De Stenen Kamer  –  Platform van Verhalen

⇒  terug naar ERASMUS PROGRAMMADE STENEN KAMER THEATERDAG 2015

Sponsoren