Straatnamen

Het gebied waar men woont is altijd het resultaat van de geschiedenis die dit gebied heeft doorgemaakt. Dat geldt ook voor Vroondaal Hofstedepark. Eens was het een landbouwdomein van de vronen, omringd door jachtgebieden van de adel. Stadhouders, graven en hertogen bouwden in onze regio hun kastelen en jachtverblijven. Aan de hand van de straatnamen van Vroondaal Hofstedepark laten wij u kennis maken met de edelmannen en hun ega’s, de illustere bewoners van weleer.

De naam Vroondaal is ontleend aan de vroege Middeleeuwen (ca. 500 tot ca 1500), toen vrije boeren, de zogenoemde ‘Vronen’, in dit gebied grote landerijen beheerden en bewoonden. Het huidige Vroondaal Hofstedepark refereert aan die ruimte en vrijheid van toen.

 

Vroonhoevelaan

Een vroonhof of vroonhoeve was in de Middeleeuwen de hoeve van een landsheer, waar vanuit de omringende landbouwgronden werden geëxploiteerd, gedeeltelijk met horige boeren volgens het systeem van het hofstelsel. De horigen waren boeren die bepaalde verplichtingen hadden tot een heer. Horigen waren geen eigenaar van hun grond, maar ze hadden bepaalde gebruiksrechten.

Nederhoflaan

Tussen 1621 en 1648 werd Paleis Honselersdijk gebouwd, in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik, zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Het gebouw werd aangelegd met een U-vormige plattegrond, geheel in stijl van de Franse kastelen uit die tijd. Aan de decoraties van het lustslot hebben bekende kunstenaars meegewerkt, zoals Gerard van Honthorst en Rembrandt. Ook roemruchte bouwmeesters als Jacob van Campen en Pieter Post bouwden mee aan het paleis. Aan weerszijden werden de dienstgebouwen het Domeinkwartier en de Nederhof opgetrokken. De Nederhof, of de zogeheten Basse Court, was geheel gericht op de tuin. Vooralsnog bleef Frederik Hendrik met zijn gemalin Amalia van Solms wonen op het Oude Hof aan het Noordeinde in Den Haag. Na zijn overlijden in 1647 was Honselersdijk nog niet geheel voltooid. Eenmaal gereed gekomen werd het paleis door de Oranjes voornamelijk gebruikt als jachtslot, gastenverblijf en kunstgalerij. Omstreeks 1680 werd paleis Honselersdijk geschikt gemaakt voor bewoning door stadhouder Willem III en Maria Stuart. Later, vanaf de 18e eeuw werd het paleis gebruikt als staatsgevangenis, als militair hospitaal en school. Kort na de overdracht aan Koning Willem I werd Honselersdijk, behalve wat dienstgebouwen, in 1815 afgebroken. Dank zij de restauratie in 1975 zijn er nu nog wat resten over van wat eens een schitterend paleis is geweest.

 

Vrouwe Meilendislaan

Vrouwe Meilendis was eigenares van de grond die de basis zou vormen voor het latere Den Haag. Na haar overlijden in 1229 verkocht Dirk van Wassenaar gronden aan Graaf Floris IV van Holland, waarop eerder ‘de Hof’ van Vrouwe Meilendis had gestaan. Floris V bouwde hierop een woonkwartier. Zijn zoon, Graaf Willem II, startte in 1248 met het ombouwen van het jachtverblijf tot een kasteel als functioneel bestuurscentrum: het latere Binnenhof.

Gravin Machteldlaan

Gravin Machteld van Brabant (1197-1267) was gehuwd met Graaf Floris IV van Holland. Zij kreeg 6 kinderen. In 1246 kreeg ’s Gravenzande stadsrechten op aandringen van Gravin Machteld. Aan de kerk van ’s Gravenzande schonk zij een Madonnabeeld.

Gravin Margarethalaan

Margaretha van Holland (1234 -1276) was een dochter van graaf Floris IV. Met haar echtgenoot Hermann I von Henneberg-Coburg woonde zij in Coburg en in het Loosduinse kasteel De Hooghe Werf. Zij kregen drie kinderen. Haar naam is verbonden met de legende ‘Het wonder van Loosduinen’: in haar sterfjaar zou ze 364 (of 365) kinderen hebben gebaard. Nadat ze een arme moeder met een tweeling had verweten dat het onmogelijk was dat ze twee kinderen van dezelfde man had gekregen zou deze haar toegewenst hebben dat ze zoveel kinderen zou krijgen als er dagen in het jaar zijn. De kinderen, waarvan alle jongens Jan en alle meisjes Elisabeth werden genoemd, werden in twee doopvonten gedoopt, waarna zij overleden en samen met de moeder werden begraven. Nadien is Loosduinen geruime tijd een bedevaartsoord geweest.

Dirk van Wassenaarlaan

Dirk van Wassenaar (1205-1243) verkocht in 1229 grond aan graaf Floris IV, die de basis zou vormen voor het latere Den Haag.

Graaf Florislaan

Floris I, graaf van Holland, 1049-1061; Floris II, graaf 1091-1121; Floris III, graaf 1157-1190; Floris IV, 1210-1234, graaf 1222-1234; Floris V, 1254-1296, graaf 1256-1296.

Graaf Floris IV kocht in november 1229 het (vervallen) jachthuis van Dirk van Wassenaar en diens echtgenote Vrouwe Meilendis van Wassenaar, dat bij een duinmeertje lag. Van dit jachthuis is niets meer over. Het meertje bestaat nog wel, het is de Hofvijver.

Gravin Jacobalaan

Jacoba van Beieren,1401-1436, hertogin van Beieren en gravin van Holland 1417-1433.

Graaf Arnulfpad

Graaf Arnulf van Holland (988-993) was de zoon van Dirk II en Hildegard van Vlaanderen. In 980 huwde Arnulf met Liutgard van Luxemburg. Bij deze gelegenheid kreeg hij vermoedelijk de graventitel. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren, Dirk III en Sicco.

Graaf Gerolfpad

Graaf Gerolf is de oudst bekende graaf van Holland, vermeld in 885-889. De afkomst van Graaf Gerolf of Graaf van Frisia, is niet precies bekend. Er zijn aanwijzingen dat hij een nazaat is van de Friese koning Radboud, wat zou verklaren waarom hij tot de hoge rijksadel werd gerekend.

Graaf Janpad

Direct na de geboorte van Graaf Jan in 1284, arrangeert zijn vader, graaf Floris V van Holland, een huwelijk met Elisabeth, de dochter van de Engelse koning. Koning Eduard I eist dat Jan vanaf zijn 7e jaar in Engeland wordt opgevoed. In 1290 brengt graaf Floris V zijn zoontje naar het Engelse hof. Op 7 januari 1297 trouwt Jan in Ipswich met de 14 jarige Elisabeth. Op 10 november 1297 komt de 15 jarige graaf Jan plotseling te overlijden. Hij wordt begraven in het klooster van Rijnsburg.

Graaf Willempad

Graaf Willem II van Holland (1227-28/1/1256) was de zoon van Floris IV en Machteld van Brabant. Op zevenjarige leeftijd volgde hij zijn vader op, toen deze in 1234 bij een toernooi in het Franse Corbie om het leven kwam. Een broer van zijn overleden vader, eveneens Willem geheten, en later de andere broer, Otto Bisschop van Utrecht, werden regent.

Hugo Coenraadspad

Hugo Coenraads, heer van Monster, 2de helft 13de eeuw.

Hertog Albrechtlaan

Albrecht I van Saksen was een jongere zoon van Hertog Bernard III van Saksen en Judith van Polen. Na de dood van zijn vader in 1212, werd hij hertog van Saksen. Albrecht was gehuwd met Agnes van Oostenrijk (1200-1226), Agnes van Thuringen in 1229 en Helena van Brunswijk in 1247. Hij werd vader van 3 zonen en 6 dochters.

Noot:  uw opmerkingen en verbeteringen op de inhoudelijke tekst zijn van harte welkom.

Sponsoren