Stichting Cultuur Vroondaal

 

Vanaf 2016 organiseert Stichting Cultuur Vroondaal de wijkactiviteit Hofmuse, huiskameroptredens bij een van de bewoners thuis – van klassiek tot cabaret en van pop tot jazz. Op 18 mei was de eerste Hofmuse, met een sprankelend samenspel van vier jonge talenten van het Hofstad Jeugdorkest. 

Tot en met 2015 organiseerde Stichting Cultuur Vroondaal de jaarlijkse Stenen Kamer Theaterdag rond de gerestaureerde, stenen fundering van Huis de Camp, een middeleeuwse hofboerderij – gelegen in Park Madestein. De theaterdag richtte zich op historische en hedendaagse verhalenproducties die een speelse expressie vinden in een wisselende context van cultuurdisciplines als drama, muziek, zang, literatuur en geschiedenis. De Stenen Kamer Theaterdag was een coproductie van Stichting Cultuur Vroondaal en Afdeling Archeologie, gemeente Den Haag. De stichting is veel dank verschuldigd aan Stadsarcheoloog Corien Bakker.

 

Vanaf februari 2018 is de Stichting Cultuur Vroondaal overgegaan in de Commissie Cultuur en Evenmenten.

De Commissie Cultuur en Evenementen heeft als doel:

  • de bewoners van Vroondaal Hofstedepark in een brede zin van het woord te inspireren bij cultuur en natuurbeleving;
  • het stimuleren van meer onderlinge betrokkenheid tussen de bewoners;
  • het organiseren van laagdrempelige activiteiten in en om de wijk die inspelen op de verschillende interesses van mensen en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Informatie         Middeleeuws erfgoed De Stenen Kamer

Locatie/route     Middeleeuws erfgoed De Stenen Kamer


De Stenen Kamer - Platform van Verhalen

De Stenen Kamer  –  Platform van Verhalen

 

COMMISSIE CULTUUR EN EVENEMENTEN
cultuur@vroondaalhofstedepark.nl
Contactpersoon: Elsbeth Eerden, M 06-29387820 

Sponsoren