• Deelname is gratis
  • U kunt maximaal twee personen aanmelden
  • Datum: woensdag 3 september, van 20.00 tot 22.00 uur
  • Locatie: bibliotheek Loosduinen, Loosduinse Hoofdstraat 555, 2552 AE Den Haag
  • Sluiting aanmelddatum: zaterdag 30 augustus 2014
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanmeldingsformulier
    ——

Hierbij bevestig ik mijn/onze aanmelding voor ‘Shakespeare Lezing & Gesprek’ van/met Oscar Wibaut.

 

Naam *

Naam

Adres *

Mobiel nummer *

E-mailadres *

Vriendelijke groet,
Stichting Cultuur Vroondaal
M: 06-51709443

Terug naar ‘From Shakespeare – with Love’ en reservering entreekaarten THEATERDAG, 13 september 2014

nnnn